pracownia realizacje aktualnosci konserwacje kontakt

O naszej pracowni projektowej

Pracownia architektoniczna istnieje od 2004 r. Staramy się tworzyć architekturę wyważoną i zrównoważoną, przyjazną przyszłym użytkownikom.
Projektujemy obiekty użyteczności publicznej, w tym hotele, pensjonaty, baseny i ośrodki SPA, biura, centra kongresowo-szkoleniowe, centra rozrywki rodzinnej, budynki mieszkalne wielorodzinne oraz domy indywidualnych inwestorów.

Naszymi klientami są instytucje samorządowe, inwestorzy z branży mieszkaniowej, hotelowej, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne.
Posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów w obiektach zabytkowych, jak i w ich sąsiedztwie, wymagających uwzględnienia w procesie inwestycyjnym wymagań i wytycznych konserwatora zabytków.

Wykonujemy kompleksowe projekty z uwzględnieniem:

• obowiązujących przepisów prawa budowlanego i obowiązujących norm,
• wszystkich etapów projektowania: (inwentaryzacje i ekspertyzy techniczne , koncepcja projektowa, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy),
• wszystkich wymaganych branż (architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, technologii basenowej, technologii kuchennych oraz prac i dokumentacji konserwatorskich),
• harmonogramów, kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych.

Pomagamy w załatwianiu i prowadzeniu spraw formalno-urzędowych, pełnimy nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji.